НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:37

Читалището в Равно поле е основано на 01.11.1922 г. от девет човека. Първоначално се е помещавало в една от стаите на първото училище, намиращо се в североизточната страна на черковния двор. След приемане на устав, е решено читалището да носи името „Просвета“. Щедри дарения слагат началото на библиотеката.

Важен момент от историята на читалището е построяването на настоящата му сграда през 1951 г. През есента на 1952 г. сградата е готова и читалищните дейци се настаняват в нея. На разположение са салон с 220 места, библиотека и репетиционни зали. През същата година се създават театрална група, танцов състав, а по-късно и женски народен хор и фолклорна група за автентични песни. В продължение на девет години функционира и естрадно-сатиричен състав.

През 1982 г. за своя 60-годишен юбилей читалище „Просвета“ е наградено с орден „Кирил и Методий“ I-ва степен. От 2010 г. читалището вече носи името НЧ „Просвета 1922“.

В началото на 2011 г. библиотеката при читалището е включена в програмата Глобални библиотеки „Българските библиотеки – място за достъп и комуникация за всеки“. На разположение в библиотеката са три компютъра, един принтер и мултимедия. Библиотеката е обновена и осъвременена и редовно се закупуват нови книги.

И днес то продължава да бъде център на творческа дейност и общуване на трудовите хора, младежта и децата. В работата му важна роля играят самодейците. Стотици са минали през любителската школа на читалището.

Към този момент към него функционират следните състави: ЖПГ „Равнополска китка”, ВГ „Усмивките”, ТС „Да танцуваме заедно”.

Секретар: Венета Александрова

Председател: Юлиана Стоилова

Адрес: с. Равно поле, ул. „Равнополска пролет” № 26

Т: 07156/209, 0886 575 295

E: chitalishte_prosveta@abv.bg


 1. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 4. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 5. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 6. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 7. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 8. Туризъм
 9. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене