НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:41

Народно читалище „Иван Вазов - 1919" е основано през 1919 г. от учителя Илия Флитков. До петдесетте години на миналия век, читалището се е помещавало в стая на старото училище, в дома на Фердинанд Иванов, в къщата на семейство Пайови, в стая на селсъвета намираща се близо до сегашната сграда на читалището и през  1958 г. започва строежа на настоящата сграда. Населението дава трудови дни в продължение на шест годи и сградата се завършва през 1964 г.

Понастоящем, НЧ „Иван Вазов - 1919” е самоуправляващо се културно-просветно сдружение, в чиято дейност могат да участват всички граждани без оглед на ограничения на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и др. организации, които извършват културно-просветна и обществено-полезна дейност. Върховен орган на читалището е Общото събрание, а изпълнителен орган е Настоятелството. Членове на настоятелството са: Илияна Бонева, Владислав Андонов, Евелина Гешева, Магдалена Владимирова, Даниела Йосифова (председател).

Към НЧ „Иван Вазов - 1919” функционира библиотека, която е неразделна част от него още от възникването му. Днес тя предоставя на своите читатели над 13 000 тома художествена, научна и научно-популярна литература. През 2011 г. по проект „Глобални библиотеки - България”, са осигурени безплатен интернет достъп, обучения и консултации в областта на комютърните технологии, технически и административни услуги.

Творчески клубове и любителските състави са неизменна част от читалищната дейност. През годините са функционирали: народни танцови състави, състав за хумористични фолклорни танци  и любителски театър.

Към момента функционират: Танцова фолклорна формация „Столник”, детско-юношеска фолклорна група „Столник", група за модерни танци „Нани Денс” с ръководител Надежса Данаилова и временни групи, които се сформират за Лазаруване и Коледуване.

Проектите, реализирани от читалището, целят развитие на местната общност и подобряване качеството й на живот, както и съхранението и популяризирането на наличното културно-историческото наследство, автентичните обичаи. По спечелени от читалището проекти са изградени информационен център, ремонтирани репетиционни помещения, реквизит на танцовите състави и др. Читалището се стреми към развитие и обогатяване на културния живот на жителите на селото, запазване и популяризиране на обичаите и традициите на българския народ. 

Секретар: Владислава Валдимирова

Адрес: с. Столник, ул. "Ботевгадско шосе" №35

Т: 0899 750 055

E: vladislava9306@abv.bg


 1. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене