НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:35

За културна дейност на гара Елин Пелин се говори още през 50-те години на миналия век. Истински подем на културния живот в селището бележи идването на учителя Стефан Стефанов, който организира и представя оперети като „Запорожец отвъд Дунав“, „Шибил“, „Сватба в Малиновка“ и др.

Читалище „Светлина“ е създадено на 13 февруари през 1975 година, като обединява силите на самодейците и се превръща в ръководен и методичен център на културата в селището. Тук се сформира народен хор  с богат репертоар на песни от средногорието, театрален състав „Никола Вапцаров“, кръжок по изобразително изкуство, литературен кръжок. Читалището е под ръководството на творческата натура Иван Вельов. Той е първият секретар и работи с целия си ентусиазъм тук до края на живота си през 1986 г. Голям проект, осъществен в читалището, е по програма „Глобални библиотеки – България“, по който бяха предоставени пет компютъра за ползване от местното население.

Гордост в момента за читалището е дейността на част от съставите, които са единствени по рода си в общината. Това е Представителен духов оркестър „Стефан Стефанов“, създаден през 1951 г. в СПУ „Димитър Благоев“ /днес СОУ „Васил Левски“, град Елин Пелин/. Негов основател е Стефан Стефанов, чието име носи днес оркестъра. През 1960 г. се създава детски духов оркестър в ОУ „Кирил и Методи“ /днес ОУ „Стефан Стефанов“, гара Елин Пелин/. През 1978 г. двата оркестъра се обединяват под името „Сборен младежки духов оркестър  - Елин Пелин“. Същата година е създаден и мажоретен състав към оркестъра. В момента главен художествен ръководител е Вилимир Кирилов.

Другата единствена дейност в общината,  развиваща се в НЧ „Светлина – 1975“, е литературен клуб „Димчо  Дебелянов". Той е създаден през есента на 1993 г. от Кирил Назъров, Димитър Ядков, Геро Беров, Никола Найденов, Христина Панджаридис, Димитър Яръмови още няколко пишещи съграждани.

В читалището в момента функционират и школи по английски и немски език, както и школа по изкуства.

Секретар: Светлана Н. Нешкова     

Т: 0878876303  

E: s.neshkova@abv.bg

 


 1. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 22. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 23. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 24. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене