ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


10.03.2022
Община Елин Пелин организира първо обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на общината. To ще се проведе на 25 март 2022 г. /петък/, от 17.00 часа в залата на общински съвет Елин Пелин на адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, ет.1.

Търсене