ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН


15.05.2023
Считано от 22.05.2023 г. , приемните дни за тези консултации ще бъдат във всеки втори и четвърти понеделник от месеца от 13.00 ч. до 16.00ч., в залата на Общински съвет, ет. 1 в административната сграда на община Елин Пелин на адрес: пл. „Независимост“ №1. Консултациите ще се провеждат след предварително записване на час на тел. +359 893 441 497, като задължително следва да бъде посочен входящият номер на депозираното заявление.

10.03.2022
Община Елин Пелин организира първо обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план на общината. To ще се проведе на 25 март 2022 г. /петък/, от 17.00 часа в залата на общински съвет Елин Пелин на адрес: гр. Елин Пелин, пл. „Независимост“ №1, ет.1.

Търсене