НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:34

Преди 120 години нашите предци, водени от желанието да се съхранят народните традиции и да се сплотят хората, в стремежа към развитие и прогрес, създават местното читалище. Първоначално читалището се нарича „Саморазвитие”, а по-късно се преименува в НЧ „Елин Пелин 1896“.

Читалището поддържа огъня на знанието, обогатява духовния и културен живот, съхранява и развива българските традиции и обичаи.

Днес самодейците в читалището са 150, участващи активно в над 20 вида дейности, традиционно свързани с българската култура.

Секретар: Диана Стоянова

Т: 0725 / 66011, 0899938097

Е: diana_ep@abv.bg


 1. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 22. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 23. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 24. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 25. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене