НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:43

Народно читалище „Отец Паисий 1912”  с. Петково започва своето читалищно дело още през 1912 г.

С помощта на жителите на селото, през 1957 г. се построява читалищна сграда. През есента на 1966 г. се сформира женска певческа група към читалището. Колективът, състоящ се от 22 девойки и жени, представя своите изпълнения по селищни празници и фолклорни фестивали. На 11 юли 2011 г. се сформира клуб за народни танци – Полянци.

Читалището разполага и с читалищна библиотека, съдържаща над 10 000 тома литература от всички отрасли.

Секретар: Кристина Григорова

Адрес: с. Петково, ул. Хан Аспарух 39

Т: 0888 698 525

Е: otec_paisii1912@abv.bg

 

 


 1. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. /гара/ Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене