НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:45

През 1928 г. и в с. Чурек е основано читалище. Основатели са местни учители, свещеникът и будни жители. Членовете са предимно младежи. В дейността на читалището се включват активно младите местни учители Димитър Гъстев и Никола Матеев, първият като касиер, а другият - член на ръководството.

Читалището става средище за разнообразна дейност в сградата на старото училище, по-късно в новото училище, където коридорът е преустроен за салон. През 1950 г. за нуждите на читалището се ремонтира мазето - салон и две стаи, където се провеждат културни мероприяти и събрания до продажбата на училището. От 1980 г. читалището се помещава в неподходящи за дейността му сгради.

С годините дейността на читалището се разширява - беседи, забави, вечеринки, кръжоци, спортни игри (футболни и волейболни срещи, участия в околийски първенства).

Поради липсата на голямо помещение за вечеринките представленията са в черковния двор, където самодейците построяват сцена, осветена с фенери. Дълъг е списъкът на пиесите: „Халостник“, „Змейова сватба“, „Хайдути“ и др. Традиция е театралната трупа да гостува в съседните села  - Потоп, Елешница, Желява, Камарци, Стъргел, Врачеш, Горни Богров, Осоица.

През 60-те години се поставя начало на танцова самодейност е хореограф Донко Петров и певческа самодейност с ръководители Здравка Иванова и Ангел Георгиев. Съставите представят читалището на общински и окръжни фестивали. Действат до 2003 г.

От 1960 г. е поставено началото на читалищна библиотека. Години наред Общинската библиотека е център за снабдяване с нови книги. На този етап частни дарители предлагат книги, от които се прави подбор. Помещението на библиотеката се използва за всички дейности, срещи и събрания.

Читалището, което е основано през далечната 1928 г. гордо носи името на Апостола на свободата и е духовното средище на село Чурек през годините. Днес то приютява в сградата си библиотеката и пенсионерския клуб. Сградата на НЧ „Васил Левски 1928“ с. Чурек беше основно ремонтирана отвътре и отвън през 2018 г. по повод 90-та годишнина на читалището, като днес то предлага отлични условия за ползване от жителите на селото.

Секретар: Здравка Георгиева

Т: 0885 228 411


 1. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек - Текуща страница
 2. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 3. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 4. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 5. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 6. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 7. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 8. Туризъм
 9. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене