КАТАЛОГ НА БИЗНЕСА

Дата на публикуване: 17.01.2017 21:00

Уважаеми инвеститори и представители на бизнеса в община Елин Пелин,

Оценяваме значението на бизнеса като основен двигател за икономически растеж и развитие и за постигане на по-висок стандарт на живот на жителите в общината.

В тази връзка през 2019 г. стартирахме инициатива, с която съдействаме на фирмите на територията на община Елин Пелин да представят дейността си в местен, национален и международен план. На интернет страницата на Общината се формира нова секция „КАТАЛОГ НА БИЗНЕСА“, където редовно публикуваме стандартизирана информация за фирмите и по този начин създаваме актуален каталог на местния бизнес с над 500 бр. компании. Включването Ви в него е възможност клиенти, доставчици и партньори, да могат лесно да Ви открият в интернет пространството, да се запознаят с дейността Ви и да осъществят контакт с Вас.

За да се включите в този своеобразен каталог, моля, изпратете ни следната информация:

  • Пълно наименование на фирмата;
  • Сектор и предмет на дейност;
  • Пощенски адрес и GPS координати;
  • Телефон (стационарен и/или мобилен);
  • Електронен адрес (e-mail);
  • Кратко представяне на бизнеса Ви (текст до 500 символа);
Включването в Бизнес каталога на Община Елин Пелин е напълно безплатно. В срок до три работни дни ще обработим информацията от желаещи да се включат фирми и тя ще бъде публикувана на новата интернет страница към сайта на Община Елин Пелин на адрес map.elinpelin.org. След стартирането на инициативата продължаваме текущо да допълваме каталога с нови фирми. Предоставяме и възможност за актуализирането на данните за вече включените компании при заявка от тяхна страна. Фирмите, които желаят да публикуват лого, детайлно представяне на бизнеса, снимки, видео, обяви за работа и друга актуална информация, може да се възползват от цените на специалните премиум пакети, описани в нашата рекламна политика.

При желание да представите фирмата си в каталога на общината, моля, изпратете информацията за нея на електронен адрес: pr@elinpelin.org. Очакваме Ви!

ВАЖНО! Вижте нашия каталог тук - http://map.elinpelin.org/


  1. КАТАЛОГ НА БИЗНЕСА - Текуща страница

Търсене