Общината

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Община Елин Пелин е известна като културно средище на шопските традиция и обичаи. Разположена е в източната част на Софийското поле, само на 24 км източно от столицата София.
Елин Пелин е и единственото населено място в страната, което от 1950 г.  носи дословно имената на известен български писател. Това е роденият в близкото село Байлово Димитър Стоянов, известен с творческия си псевдоним Елин Пелин.

В историята на шопския край има много интересни факти. Старото село Новоселци /днес град Елин Пелин/, през годините е било с друго име и се е намирало на друго място. Счита се, че населеното място съществува от преди 550 години, като се е именувало село Новосел, Нов сел през различните периоди. Предания, потвърдени от археологически проучвания, посочват старото местообиталище в местност „Капаклия”, южно от с. Нови хан. Това селище е съществувало от времето на траките до падането на България под османско владичество с названието Балван или Балгаран, когато част от населението му е принудено от турските власти да се премести в полето край римския Траянов път. Там то придобило името Ново село - Новоселци.
В края на XVIII в. е създадено новото поселение на мястото, където днес е градът ни, в района на сегашната ни църква. Жителите на Новоселци постепенно се заселват наоколо, като до

Освобождението всички вече живеят в новото селище, а старото запустява. Преименуването на селото през 1950 г. е свързано с кончината на писателя Елин Пелин на 03.12.1949 г. Проведено е допитване до населението на село Новоселци за преименуване в село Елин Пелин и с Указ 141/25.03.1950 г. Народното събрание утвърждава резултатите от това допитване и селото приема името на твореца. А десет години по-късно на 2 февруари 1960 г. е обнародван Указ 38 на Народното събрание за признаването на село Елин Пелин за град.
През територията на общината минава така нареченият Траянов друм от II век. До с. Лесново, край римския път (III век) се е намирала голяма пътна станция, наречена Бурагара (среща се и като Бугарака). Югозападно от гр. Елин Пелин са открити и проучени от останки от крайпътна стражева кула (стражница) с прилежащо към нея малко селище (IV век). Пак там са намерени останки и от създадено по-късно славянско селище. На три километра южно от с. Нови хан се намират слабо запазени руини от тракийско селище с крепостна стена. На няколко места в западна посока от селото има останки от римски селища.

Град Елин Пелин гордо носи титлата „столицата на шоплука“. Шопският празник е ежегоден фестивал в град Елин Пелин, който се провежда в седмицата около църковния празник „Свети Дух“.  Той е изява на традициите на местното население, на неговия бит и култура, на колорита на Шоплука. Програмата на Шопския празник трае седмица и е разпределена в тематични дни – на християнството, на литературата, на изобразителното изкуство, на спорта. Това е празник, който разкрива шопите като хора, които ценят живота, пазят и развиват традициите си, умеят да се веселят и даряват околните с радост и щастливи моменти.
 
Общината:  1. Общината - Текуща страница

Търсене