НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:46

НЧ „Христо Ботев 1924“ с. Богданлия е основано през 1924 г. по инициатива на жителите на селото. Без собствена сграда или помещения, то е съществувало до 1958 г., когато на общоселско събрание по инициатива на Настоятелството, се взема решение да се построи читалищна сграда със собствени сили и средства в центъра на селото, по линия на Закона за самооблагането. Средствата са събирани от дарения, вечеринки, от сумите дарени на деведжиите, а дървеният материал и камъните са прекарвани с каруци на селяните и с помощта на ТКЗС. Проектирането е поето от ОНС. Теренът е отчужден частен имот и след две години упорит труд сградата е готова, като остават малко довършителни работи. Тогава по искане на Комитета за култура и Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. София, местното партийно и административно ръководство, без съгласието на читалищното ръководство и населението, решават да дадат за временно ползване от две години сградата на Народната библиотека с уговорка да приключат довършителните работи. И така със заповед от 03.09.1964 г. на Окръжен Народен Съвет читалищната сграда се полза съвместно с националната библиотека.

Днес сградата е с ремонтиран покрив и се нуждае от сериозна поддръжка. С дейностите си в културната сфера жителите на Богданлия все още поддържат жив българския дух и читалищната дейност в продължение на почти 100 години.

От 2017 г. НЧ „Христо Ботев 1924“ организира Регионален фестивал на автентичната шопска народна песен "Под небето на Богданлия", в който взимат участие много местни самодейни групи, както и гости от съседни селища - от община Елин Пелин и Софийска област.

Секретар: Стефанка Тодорова

Т: 0895 842 241

Е: stefania_y@abv.bg

 

 


 1. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене