НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:37

През 1919 г. е създадено читалище „Безсмъртие”. Как е станало това е описано от Коста Митов: „В този период /1919 - 1923 г./ е създадено читалище „Безсмъртие”. Закупени са първите томове прочитна и друга литература, които били поставени в два-три шкафа в читалищната библиотека, постоянно местени от едно място на друго. За членове на читалището се записали почти всички учители, гимназисти и други прогресивни младежи и селяни. За ръководство на читалището били избирани предимно активни учители, които развивали голяма масово-културна дейност. Особено активни по време на създаване на читалището били учителите Георги Георгиев /Даскала/, Райко Делибалтов, Цветко Стоянов, Райчо Николов и др. Най-активна дейност читалището развивало през зимните месеци, когато се организирали много вечеринки.“

Още през 1953 - 1957 г. при условията на самостоятелната община в с. Лесново са поставени основите на новия читалищен /културен/ дом. Довършителните работи на сградата на читалището приключват едва през 1970 г.  Самодейните фолклорен певчески, танцов и театрален колективи са имат множество изяви и награди през годините. Особено ценни за читалището са златните медали от националния събор за народно творчество в Копривщица, донесени от фолклорната женска група. Не по-малко известни са деведжийските групи /кукери/ от Лесново, които, организирани от читалището, също са носители на множество призове от свои изяви в страната. В наши дни са открити школа по английски език и компютърен клуб.

Основна дейност на НЧ „Безсмъртие 1919” са библиотечните услуги. Библиотечната дейност не е прекъсвала. Библиотеката разполага с 12 800 тома литература, работи по проекти за автоматизиране на библиотечните процеси. Много жители на селото правят дарения от книги за фонда на библиотеката. Изготвят се и проекти, свързани с попълване на книжния фонд и художествената самодейност.

Вече 90 години читалището се е превърнало в притегателен, интелектуален център, където се създават, развиват и реализират творческите заложби на младите лесновчани. Организират се богати по форма и разнообразни по съдържание културни прояви по повод чествания на бележити дати, личности и събития, официални празници, срещи с творци и др. В основата на всички мероприятия стой участието на самодейните състави - детски танцов състав, женска фолклорна група, кукерска група, дискобалет, състав за автентичен фолклор. Високото ниво на изпълнителите дава възможност да вземат участие на фестивали, конкурси и прегледи на художествената самодейност. Переспективна е ролята на детската школа по изкуства в читалището, възпитавайки усет към красота, творчески умения на младите таланти.

Читалището разполага с два салона, голям - с 350 места и малък със 120 места. Библиотеката е с читалня и е около 150 кв. м. компютърен клуб и репетиционна зала. От около 1800 постоянни жители на селото, около 100-120 човека годишно четат и са постоянни посетители на библиотеката.

Читалищните самодейци редовно вземат активно участие в селските, регионалните и национални културни форуми.

Секретар: Йордан Йорданов

Т: 07155/ 2375, 0894 658 460

E: chitalishte_bezsmurtie@abv.bg


 1. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 9. Туризъм
 10. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 11. Паметници на културата
 12. Карта на общината
 13. Географско положение
 14. Читалища
 15. Общински търговски дружества
 16. Околна среда
 17. Паметници на културата
 18. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 19. Обща информация
 20. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 21. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 22. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене