НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:44

Рождената дата на НЧ „Надежда“ е 27.06.1928 г. През 1936-1938 г. се построява сградата на училището и в нея се изгражда и киносалонът. Започва да се развива самодейна и театрална дейност. Женската фолклорна група към читалището е съставена през 1985 г. и оттогава развива активна дейност, като участва в много междуселищни, общински и регионални изяви. През юни 2015 г. има международно участие в Международен фолклорен фестивал в град Минава, Словакия. 

За дейността си през годините ЖФГ има много награди и отличия. НЧ „Надежда – 1928“ има библиотека с близо 4000 тома книги. Създадена е музейна сбирка от автентични носии и предмети от бита на селото. 

Секретар: Катя Димитрова

Т: 0885394177


 

 


 1. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево
 8. Туризъм
 9. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене