НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:42

Читалище „Просвета - 1908” в село Голема Раковица е основано на 25.12.1908 г. от ентусиазираните Игнат Ганев, Димитър Кьосев, Драган Попов, Петър Петров, Кито Костурски, Григор Паров,Лимонко Стоянчов, Йордан Казъмски с името „Просвета”, а от 2010 г. е „Просвета - 1908”.

Първото помещение, където е настанено читалището, е дюкянът на Христоско Костурски. Само за шест дни – до края на годината - броят на членовете нараства на 50. Мебелите за обзавеждането на читалището и около 100-150 тома книги са събрани от дарители. Масите и столовете били ръчно изработени в работилниците на дедо Райко и Георги Симеонов, а библиотечният шкаф - от Костадин Григоров Паров. В края на 1909 г. членовете на читалището са над 100. В момента членовете на читалището са 63, председател на читалищното настоятелство е Петър Георгиев, а секретар Евдокия Ангелова.

За периода 1927-1965 г. читалището има много дарители, с чиято помощ се развива дейността му. От 1908-1928 г. читалището се помещава в къщите на Христоско Костурски, Спас Ранджов и в една от стаите над кръчмата на Теофил Йосифов. Чувствително оживление на читалищната дейност настъпва през 1938 г. след идването в селото на учителя Спас Николов Ангелов.

През 1945 г. се създава вокална група с оркестър, в която се включват: Петър Тошев, Александър Чавдарски, Гене Барбов, Никола Димитров, Иван Марко и др.

През 1953 г. с много любов към народната песен е създаден народен ансамбъл със собствен оркестър и танцов състав, включващ над 50 самодейци. Ансамбалът изпълнява местни песни известни със своя колорит под ръководството на диригента отец Антим Иванов, а по-късно и на отец Любомир Дончев. В момента Женската група за автентичен фолклор е негов наследник. През годините са записани над 300 местни фолклорни песни и обичаи.

Театралната дейност на читалището се ражда през далечната 1923 г. с постановката „Луди млади”. Първите актьори са Петър Гатев, Петко Ушколов, Ефтим Велев, Стоян Учителчето и др.  Продължава 80 години. На наша и чужди сцени са играни 40 пиеси, които имат над 300 представления. Незабравими ще останат постановките: „Немили-недраги”, „Хъшове”, „Хайдути”, „Боряна”, „Хан Татар”, „Балканджи Йово”, „Един ден жена”, „Женско царство”, „Майстори” и мн. др.

Естрадно-сатиричния състав е създаден през 1958 г., а през 1976 г. се създава вокално-инструменталният състав „Младост-76” с китаристи - Спас Доротеев и Иван Георгиев; барабани - Владимир Георгиев и солист - Ваня Доротеева.

От 1972 г. читалището се премества в новата и просторна сграда, състояща се от голям салон с 240 места и просторна сцена, библиотека, кинокабина, голямо фоайе и много други помещения, построена от жителите на селото.

В периода 1972 - 1989 г. читалището развива активна дейност. Незабравими остават многобройните му самодейци, учители, служители, работници в търговията и селското стопанство.

Библиотечният фонд от 100 - 150 тома при създаването на читалището сега наброява над 10 000 тома.

Председател: Петър Цветанов Георгиев

Секретар: Генка Димитрова

Тел.: 0889 244 807

E-mail: prosveta1908@abv.bg