НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево

Дата на публикуване: 20.09.2016 14:43

Читалище „Г. С. Раковски 1934“ с. Григорево е основано на 21.01.1934 г. от жителите на селото: Стоян Митров, Мартин Вълчков, Илия Янков, Никола Варджийски, Иван Стоянов, Христо Вельов, Григор Дончев, Григор Колев, Григор Недялков, Васил Дюлгеров, Генчо Бонев, Ценко Ангелов, Христо Иванов, Асен Цеков, Станчо Цеов, Ангел Бонев, Милотин Манев,  Недялко Атанасов, Войн Атанасов и Гаврил Младенов.

Това са били ентусиазирани григоревци, осъзнали нуждата от култура за поколенията и за самите тях. За кратко време читалището развива всестранна културно-просветна дейност. Старото училище /което се ползвало за читалище/ се състояло само от две стаи. По-голямата ползвали за салон, а в другата репетирали. Когато правели вечеринки, стари и млади се блъскали в готовата за срутване сграда, за да проследят програмата. Щастие е било човек да заеме място на дъските, подпрени с керпич, служещи за сядане. Имало също и театрална група, която изнасяла програми в селото. По-късно са канели известни млади философи и публицисти да изнасят реферати и беседи по научни и теоретични теми. За две години читалището влязло в първите места в околията. Главна заслуга за това имат председателят Стоян Ангелов и местните учители Славка Цигарева и Мария Тодорова. Читалището е било от първите по културно масови прояви в Елинпелински регион. Ентусиазмът от първите години се запазва и след 1944 г. Продължават да се изнасят програми от младежите. С построяването на новата сграда се подобряват условията за работа, осъществява се голямата мечта на младежите да играят на сцена с голям салон и публика. За оборудването на салона голяма заслуга има Захари Станчев – председател на читалището по това време.

Изявява се ново поколение театрални самодейци, танцов състав и певческа група с ръководител Никифор Павлов, който подбира песни за групата. Работата на певческата група потръгва, хористите се увеличават. Започва поредижа от успехи и много участия във фестивали. Но с течение на времето групата се разпада. През 2004 г. е възобновена с ръководител Калина Берова. Групата пее местни автентични шопски песни, които са предадени от баби, родени и живели по време на турското робство. Същата има много участия във фестивали, получила е отличия, грамоти и медали.

Секретар: Мариана Андонова

Т: 0884 740 812

 


 1. НЧ „Г. С. Раковски 1934”, с. Григорево - Текуща страница
 2. НЧ „Васил Левски - 1928”, с. Чурек
 3. НЧ „Просвета 1922”, с. Равно поле
 4. НЧ „Елин Пелин – 1929“, с. Елешница
 5. НЧ „Отец Паисий 1928”, с. Мусачево
 6. НЧ „Стоян Богданлийски 1931”, с. Габра
 7. НЧ „Надежда - 1928”, с. Огняново
 8. Туризъм
 9. НЧ „Иван Вазов - 1919”, с. Столник
 10. Паметници на културата
 11. Карта на общината
 12. Географско положение
 13. Читалища
 14. Общински търговски дружества
 15. Околна среда
 16. Паметници на културата
 17. НЧ „Светлина - 1975“, с. (гара) Елин Пелин
 18. Обща информация
 19. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 20. НЧ „Христо Ботев 1924”, с. Богданлия
 21. НЧ „Отец Паисий 1912”, с. Петково
 22. НЧ „Безсмъртие 1919”, с. Лесново
 23. НЧ „Иван Вазов”, с. Нови хан
 24. НЧ „Светлина - 1975“, с. Гара Елин Пелин
 25. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 26. НЧ „Просвета - 1908”, с. Голема Раковица
 27. НЧ „Елин Пелин 1896”, гр. Елин Пелин
 28. НЧ „Възраждане 1911”, с. Доганово
 29. История

Търсене