Архив на интервюта

Дата на публикуване: 27.01.2017 14:18


  1. Архив на интервюта - Текуща страница
  2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
  3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
  4. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
  5. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
  6. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
  7. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
  8. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
  9. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
  10. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
  11. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
  12. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
  13. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
  14. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
  15. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
  16. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
  17. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
  18. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
  19.   инж. Георги Костов
  20.   инж. Богомил Бранков
  21.   Вяра Вучкова
  22.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
  23.   Бойко Савов
  24.   Петя Златилова – с. Богданлия
  25.   Павел Канев - краевед
  26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
  27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
  28.   Ангел Бонев
  29.   Тодор Тодоров
  30.   Стоян Стоянов
  31.   Ели Цветанова
  32.   Симеона Попгеоргиева
  33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
  34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
  35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
  36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
  37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
  38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
  39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене