ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА

Дата на публикуване: 04.12.2018 08:45
На 23 ноември своя 60 годишен юбилей празнува г-жа Гергана Иванова, дългогодишен директор на НУ "Христо Ботев" - град Елин Пелин. По този повод я попитахме няколко въпроса - за училището, децата и живота в училище...

1. От 25 години сте директор, а като учител кариерата Ви почва 12 години по-рано. Какво е да си директор на НУ „Христо Ботев“?

Отговорност!
В днешно време училищният директор отдавна не е просто по-висока степен на училищен авторитет и разпоредителство. От него се очаква да управлява цялата система от отношения и ресурси (материални, човешки, финансови) и да осигури тяхното целесъобразно и ефективно използване; да създаде среда, адекватна на местните условия; нагласа за партньорство с учители, родители, местна власт и всички, заинтересовани от училищните дела.
Изискванията, напрежението, стресът съпътстват ежедневието на всеки училищен директор, който е натоварен с огромна отговорност. Достатъчно е да посочим, че директорът, представляващ училището, носи отговорност за здравето и живота на учениците по време на пребиваването им в училище. Основни задачи на един директор са да осигури нормални условия за труд на ученици, учители и друг персонал, да създаде организация, която да обезпечи оптималното функциониране на сложния организъм, наречен училище. Зад това се крие ежедневна разнообразна напрегната дейност, свързана с познаване и спазване на нормативни разпоредби от различни области на обществения живот, с разрешаване на разнородни проблеми като се започне от прозаични делнични неща като развалено кранче или течащ покрив, изслушване и обработване на сигнали за кълвач, който кълве брезата в двора на училището, майка с кученца в близост до оградата на училището, която е опасно агресивна към интереса, който проявяват децата, мине се през наблюдение и контрол върху образователния процес и се стигне до непрекъснатите проверки от множество контролни органи, контакти с институции, с родители, с Обществен съвет и други обществени органи за мониторинг над дейността на училището и още и още…
 
2. Какво Ви вдъхновява всеки работен ден ?
 
Може би всичко, което се съдържа в отговора на първия Ви въпрос. Дори и трудностите и предизвикателството да ги преодоляваш.
Случва се да изпитвам удовлетворение от съхраненото и сътвореното. Начално училище „Христо Ботев“ гр. Елин Пелин има своя специфична атмосфера, свой дух, свой облик и авторитет, които го правят добро място за обучение на малките ученици.
 
3. Днес, проблемите с които се сблъсквате са много. Кое е водещо във възпитанието на детето - семейството, училището, или и двете по равно?

Да, така е.
В закона за предучилищното и училищното образование е записано, че образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. Тези отговорни задачи не могат да бъдат изпълнени нито само от училището като институция, нито само от семейството. Нека не забравяме, че училището не може да реши семейните и социалните проблеми, съпътстващи ежедневието на всяко семейство. Партньорство, сътрудничество, взаимодействие, взаимно зачитане, единни изисквания са ключови думи, които, изпълнени със съдържание биха осигурили успех в сложната и трудна задача по образоването и изграждането на личности.
 
4. Повечето бързащи покрай училището млади хора са ваши възпитаници. Много от тях вече водят своите деца във вашето училище. Помните ли ги?

Трудно е да се запомнят по име и лице всички деца, преминали през училището за тридесет и седем години. Помня и разпознавам много от тях. Удоволствие и удовлетворение е когато младите родители идват да запишат детето си в „своето училище“. Ще ми се да вярвам, че училищният екип има определен успех в обединяване на ученици, учители, родители в една общност, заинтересована  както от това учениците да получават качествено образование, така и от запазване доброто име, авторитета и просперитета на училището.
 
5. Ако имате магическа пръчица, какво бихте променили в системата на българското образование веднага?

Сложна и дълга тема.
Може би бих намалила броя на децата и учениците в паралелките и групите при осигурено добро финансиране.

Интервюто подготви: Диана Димитрова 
 

 1. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 18. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 19.   инж. Георги Костов
 20.   инж. Богомил Бранков
 21.   Вяра Вучкова
 22.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 23.   Бойко Савов
 24.   Петя Златилова – с. Богданлия
 25.   Павел Канев - краевед
 26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 28.   Ангел Бонев
 29.   Тодор Тодоров
 30.   Стоян Стоянов
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене