ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018

Дата на публикуване: 13.08.2018 13:00
Нa 27 юли 2018 г. Кметът на Община Елин Пелин даде интервю за сайта www.actualno.com, което беше публикувано в същия ден.

Г-н Симеонов възлагате сметосъбирането и зимното почистване заедно за срок от 5 г. с обявена обществена поръчка. Досега как са се изпълнявали тези дейности, респективно дали изтичат сроковете на договорите за тях?

Да, обявили сме обществена поръчка и сега тече процедура за избор на изпълнител на дейностите: събиране и транспортиране на отпадъци от населените места в Община Елuн Пелuн; почистване на териториите за обществено ползване в населените места в Община Елин Пелин; поддържане на зелени площи на територията на град Елин Пелин и с. гара Елин Пелин; зимно почистване и поддържане на улиците и териториите за обществено ползване в град Елин Пелин и с. гара Елин Пелин.

В момента зелените отпадъци се карат до инсталацията за преработка ИБТ „Хан Богров“, а смесените битови отпадъци се депонират в сметището на с. Горна Малина. Общинските власти на двете съседни общини участват в  процедурата за кандидастване по европейски ороект за увеличаване на неговия капацитет. Проектът включва и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци, чрез която ще се намалят рециклируемите отпадъци с 50%, а зелените отпадъци ще се компостират над 90%. Това решение позволява да се използва много по-ефективно капацитета на депото и да се удължи експлоатацията му. Договорът със сметоизвозващата компания „АЕС-Х“ ООД изтича в последното тримесечие на 2018 г.


Има ли развитие на проблема с концесията за добив на кварцов пясък от находище „Побит камък“?

Предприели сме абсолютни всички мерки, за да спрем удължаването на концесията на находището. До края на годината трябва да се създаде комисия и да им се удължи срока на концесията. Ние сме категорично против и сме заявили, че няма да допуснем на каквато и да е цена, след като няма оценка за въздействието на околната среда (ОВОС) да се удължи срока на концесията. Точно в същия периметър имаме решение на съда, че тъй като няма оценка на въздействието, няма как да се разреши добив. Ние вярваме в правосъдната система и в благоразумието на Министерството на околната среда и водите, че те няма да допуснат в този природен парк да се добива кварцов пясък. Или ако все пак се добива, понеже ние уважаваме законите, то да се добива след като се получи ОВОС. Не бива концесионера да разчита на това, че след като концесията е била дадена преди 40 години и тогава не се е изисквало да има ОВОС и сега е така – не, не е така. Променени са условията и ние искаме съобразно новите и съвременни изисквания на екологичните норми да отговаря и съответното находище.

 
Какви са основните притеснения на местната общност и на ръководството на общината?
Притеснения всяка една община има много, като най-големите болки, ако така мога да се изразя, на местната общност са свързани най-вече с проблемите на ВиК мрежата, с пътната инфраструктура и не на последно място с огромната популация на бездомни кучета, които постоянно биват докарвани от някъде. Преди не повече от два месеца кастрирахме и маркирахме, обезпаразитихме и чипирахме над 200 бездомни животни, но към момента няма седмица, през която да нямаме нова група с кучета – 20, 30 или 40 на брой и това е нещо, което е много притеснително. Други притеснения не мисля, че имаме към този момент.


Кои проекти са в процес на изпълнение към настоящия момент в Елин Пелин (със стойности)?

В момента в община Елин Пелин се изпълняват следните проекти:
 • „Заедно за всяко дете“, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 на стойност 1 142 811,44 лв.
 • Пет проекта по Национална кампания „За чиста околна среда“ 2018 към ПУДООС на стойност близо 40 000 лв.
 • Два проекта по фонд „РАО“ към Министерство на енергетиката, които ще се изпълняват в рамките на три години. Първият проект е за ремонт на детската градина в село Нови хан на обща стойност – 275 589,72 лв, а вторият проект е за ремонт на уличната мрежа в село Габра на стойност 253 838,34 лв.
 • „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в регион Горна Малина“. В този проект Община Елин Пелин си партнира с Община Горна Малина. Проектът е на стойност 9 625 546,40 лв с ДДС. С този проект ще се реши дългосрочно проблема с депонирането на боклука.


По кои отворени европрограми имате готовност да кандидатствате?

През този и изминалия месец подадохме шест проекта:
 • „Магията на синергиите“ по програма „INTERREG” – ИПП за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия на обща стойност 386 973,03 лв.
 • Създаване на по-добра среда за обучение и развитие на младежта в трансграничния район по програма „INTERREG” – ИПП за трансгранично сътрудничество между България - Сърбия на обща стойност 1 078 252,40 лв.
 • „Хората на Община Елин Пелин – различни по етос, но еднакви по мечти“ по програма ОПРЧР и ОПНОИР на стойност 734 948,34 лв с ДДС.
 • Реконструкция и рехабилитация на улична пътна мрежа в с. гара Елин Пелин по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 1 173 409,42 лв без ДДС.
 • Обновяване на площи за широко обществено ползване по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 782 236,35 лв без ДДС.
 • Подобряване на общинска образователна инфраструктура - СУ „Васил Левски“ гр. Елин Пелин по подмярка 7.2. ПРСР 2014-2020 на стойност 975 544,56 лв без ДДС.
 • Проект Подобряване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален патронаж“ в община Елин Пелин чрез фонд „Социална закрила“ на стойност 27 000,00 лв.
За следващите месеци планираме да подадем проекти по мярка 8 – „Инвестициив развитието на горските райони“ и подобряване на жизнеспособността на горите към Национален доверителен еко фонд, към ПУДООС и други.


Какви са отзивите при вас от санирането на жилищни блокове? Колко са изпълнени и в процес на изпълнение, съответно по Националната програма и ако имате саниране по ОПРР?

До момента сдруженията на етажната собственост на два блока от гр. Елин Пелин са подали документи за кандидатстване по Националната програма за саниране на жилищни блокове. Проектитеса в процес на изчакване на постъпване на средства в програмата и последващо финансиране.


Как оценявате изпълнението на бюджета по средата на годината?

Бюджетът върви в приемливо изпълнение, като имаме поне 5-6 големи проекта, които в момента се изпълняват. Този месец за улеснение на работата на общинското предприятие „БКД - Елин Пелин“ закупихме нов комбиниран багер-товарач, а скоро предстои да закупим и 4 камиони - мултилифт системи, телескопичен челен товарач и приставка за поддръжка на пътните банкети - тип мулчер, с която да се кастри вертикално и хоризонтално прилежащата растителност по пътя. Също така ще бъде закупена моторна дробилка, както и самоходна машина за полагане на пътна маркировка.
Тази седмица, на 26 юли направихме първата копка на новоизграждащ се басейн в двора на ОУ „Христо Ботев“, село Равно поле. След не повече от месец смятаме да започнем и основен ремонт на спортната зала в училището, която ще се превърне в мултифункционален спортен комплекс заедно с изградения в непосредствена близост до нея басейн. В момента физкултурният салон на училището е в окаяно състояние и не се използва повече от 20 години. Работи се и по изграждането на нов парк отново в село Равно поле.
 Басейнът, който се намира в двора на СУ „Васил Левски“, гр. Елин Пелин и стои недовършен в продължение на няколко години също предстои да се довърши, да бъде покрит и приведен в експлоатация. През лятото се изграждат и нови зони за отдих, както и много детски площадки на територията на община Елин Пелин.
Вече имаме избран и определен участник, който е спечелил поръчката за ремонт на общинските пътища, финансирани с отпуснати средства за асфалтиране с постановление на Министерски съвет в размер на 1 000 000 лв. В момента е в изпълнение и процедура за уличната мрежа. През лятото се ремонтират всички училища и детски градини, за да са готови преди започването на новата учебна година през септември.
През есента предстои да бъде довършен и осветен новия храм  "Св. св. Константин и Елена", който се намира в село гара Елин Пелин. В село Гара Елин Пелин повече от 60 години нямаше построена и действаща църква, а липсата на храм в продължение на дълги години се явява пречка за хората да изповядват своята православна вяра. Община Елин Пелин отдели целеви бюджетни средства през настоящата година, предназначени за дострояването на храма в селото. Намеренията на Община Елин Пелин и Софийската света митрополия е храмът да бъде открит през месец септември 2018 г.


Най-сериозното Ви изпитание до края на мандата?

Като най-сериозното ми изпитание до края на мандата бих определил разрешаването на проблемите с пътната инфраструктура на територията на община Елин Пелин.


Предстоят ли още интересни културни събития през лятото?

Община Елин Пелин организира пленер по дървопластика в периода от 28 юли до 04 август 2018 г. Пленерът ще бъде посветен на творчеството на писателя Елин Пелин и ще се състои в градския парк. Изложбата на готовите произведения ще бъде в 19:00 ч. на 4 август, а по-късно през месец август те ще бъдат монтирани в парка на гр. Елин Пелин на специални постаменти. В пленера ще участват петима известни творци - Боян Султанов, Боян Алексанров, Антон Георгиев, Валентин Митев и Катерина Бурова.
В същия ден непосредствено след изложбата на творбите от пленера по дървопластика в градския парк ще има хоротека "Съботно хорище" на 4 август 2018 г. от 19:30 ч. с участието на народната певица Ана-Мария.
На 19 август ще се проведе традиционния събор „Съединението прави силата“ в квартал Побит камък до село Нови хан.
През месец юли община Елин Пелин организира лятно кино в десет населени места в общината и разходки с кон и файтон за децата.

 1. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018 - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19.   инж. Георги Костов
 20.   инж. Богомил Бранков
 21.   Вяра Вучкова
 22.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 23.   Бойко Савов
 24.   Петя Златилова – с. Богданлия
 25.   Павел Канев - краевед
 26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 28.   Ангел Бонев
 29.   Тодор Тодоров
 30.   Стоян Стоянов
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене