Вяра Вучкова

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

24.02.2016 г.

Интервю с Вяра Вучкова, общински съветник от групата на ПП ГЕРБ

Вие сте общински съветник за мандат 2015-2019 година и лидер на групата на ПП ГЕРБ в Общински съвет – Елин Пелин. Какви  са предизвикателствата, с които се сблъсквате, в дейността на ОбС до  момента?

Предизвикателството е да успеем да изпълним голяма част от поетите ангажименти към нашите избиратели. С общинските съветници на ПП ГЕРБ сме на разположение на всички граждани на общината. Всеки петък от 9:00 до 12:00 в офиса на ПП ГЕРБ в град Елин Пелин, общински съветник от нашата политическа група се среща с граждани и разговаря за проблеми, свързани с благоустройството и подобряването на условията на живот в населените места в общината. След това се поставят въпроси и се търсят решения в комисиите, в които участваме.

Председател съм на ПК „Здревеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности”. До сега сме имали няколко заседания, в които основно са се разглеждали молби на граждани с тежки здравословни проблеми, проблеми свързани с здравеопазването и образованието. В тази комисия се водят спорове и дискусии, сблъскват се мнения и позиции, докато не се стигне до общо становище, което е полезно за нашите жители.

Какъв ще  бъде фокусът на работата Ви в близките два-три месеца?

Фокусът в близкия месец ще бъде свързан  с разглеждането на закъснелия бюджет за 2016 година. В него на преден план трябва да стоят нуждите и потребностите на нашите граждани, за които ние знаем от проведените срещи с тях. Средствата трябва да бъдат справедливо разпределени за всички населени места и да се постигнат максимални резултати при изразходването им.

Предложението на нашата група е да се даде приоритет на инфраструктурата - вътрешно селищна улична мрежа, водопровод и канализация. Съзнаваме, че в тази област са нужни големи финансови средства, но трябва да се продължи това, което е започнато. Трябва да се отделят и необходимите средства за здравеопазването и образованието.

Каква е  оценката Ви за взаимодействието с управленския екип на Общината на   база  на изминалите 3 месеца?  Какво е Вашето  виждане  за подобряване на съвместната работа?

Сътрудничихме си при изграждането на комисиите в общинския съвет. На заседанията присъстват представители на общинска администрация и съдействат в рамките на тяхната компететност. Няма консултации относно изграждането на новата структура на общинска администрация.

Според мен е нужно да се засили взаимодействието между общински съвет и общинска администрация с цел общинските съветници да бъдат по–добре информирани за намеренията на кмета и заместниците му за постигане на по-голяма прозрачност в дейността на Общината.

 


 1.   Вяра Вучкова - Текуща страница
 2. ИНТЕРВЮ с г-жа Людмила Плашокова - дългогодишен библиотекар, съвременен будител и почетен гражданин на град Eлин Пелин
 3. ВИДЕО ИНТЕРВЮТА
 4. Архив на интервюта
 5. 35 ГОДИНИ ВГ "КАМБАНКИ": КАМЕЛИЯ КРЪСТЕВА
 6. ИНТЕРВЮ С ДОЦ. ИВАЙЛО СИМЕОНОВ ПО ПОВОД ШОПСКИ ПРАЗНИК 2017
 7. Интервю с Венцислава Атанасова – учител и треньор в СКЛА „ЮЛИС“
 8. ИВАЙЛО КАНДОВ - треньор и управител на клуб по борба и контактни спортове „Христо Трайков“
 9. ИНТЕРВЮ С ПОЕТЕСАТА РЕНЕТА РАДЕВА
 10. ИНТЕРВЮ С ГЛАВНИЯ АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - СТЕФАН АСПАРУХОВ
 11. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ ВАТЕВ
 12. ИНТЕРВЮ С ПИСАТЕЛЯ КИРИЛ НАЗЪРОВ
 13. РАЗГОВОР С ЙОРДАН ЙОСИФОВ
 14. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": БИНКА ГЕОРГИЕВА
 15. Интервю с Георги Пиперков: „Видеонаблюдението в община Елин Пелин е образец в тази сфера.“
 16. Интервю с Преслава Пенева – ученичка от СУ „Васил Левски“
 17. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА ГЕРГАНА ИВАНОВА
 18. Интервю с Борислав Ковачев – \\"Имаме нужда от повече любов към фолклора, към българското!"
 19. ИНТЕРВЮ С ИВАЙЛО СИМЕОНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН - ЮЛИ 2018
 20.   инж. Георги Костов
 21.   инж. Богомил Бранков
 22.   Борислав Стойчев, кмет на село Петково
 23.   Бойко Савов
 24.   Петя Златилова – с. Богданлия
 25.   Павел Канев - краевед
 26.   Мариан Венков, кмет на село Григорево
 27.   Стоян Зарчов, кмет на село Лесново
 28.   Ангел Бонев
 29.   Тодор Тодоров
 30.   Стоян Стоянов
 31.   Ели Цветанова
 32.   Симеона Попгеоргиева
 33.   Интервю с доц. Симеонов, кмет на Община Елин Пелин
 34. ИНТЕРВЮ С Г-ЖА СВЕТЛА КИМИЛСКА
 35. Интервю с поетесата Ренета Радева - „5 въпроса в червено“
 36. АНГЕЛ СТОИЛОВ – „КМЕТ ЗА ЕДИН ДЕН“ НА ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
 37. ИНТЕРВЮ С ВАЛЕРИ НИКОЛОВ – СОБСТВЕНИК НА ТЪРГОВСКА ВЕРИГА „ФАНТАСТИКО“
 38. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": ДЕСИСЛАВА КОВАЧЕВА
 39. 35 ГОДИНИ ВГ \\"КАМБАНКИ\\": НИКОЛАЙ ПЛЕЩОВ

Търсене