ПОКАНА: Публични обсъждания на стратегия

Дата на публикуване: 31.01.2017 12:18

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЕЛИН ПЕЛИН-ГОРНА МАЛИНА

       
Уважаеми жители на Община Елин Пелин,


Каним Ви на публични обсъждания на Стратегия за водено от общностите местно развитие на Mестна инициативна група Елин Пелин - Горна Малина.


Обсъжданията ще се проведат на:

03.02.2017 г. /петък/, в с. Нови хан от 17.30 ч. в малката залата на Народно читалище "Иван Вазов-1928";

06.02.2017 г. /понеделник/, в с. Столник от 17.30 ч. в залата на Народно читалище "Иван Вазов-1919";

07.02.2017 г. /вторник/, в с. Лесново от 17.30 ч. в залата на Народно читалище "Възраждане-1919";

08.02.2017 г. /сряда/, в гр. Елин Пелин от 17.30 ч. в залата на библиотеката /ПУЦ/, гр. Елин Пелин, бул. “София“ №13.


Можете да се запознаете с презентационни материали във връзка с подхода „Водено от общностите местно развитие“, публикувани на интернет страницата на Община Елин Пелин в секция МИГ/ПРЕЗЕНТАЦИИ.


Търсене