Презентации

Дата на публикуване: 21.11.2016 11:00

Презентации и анкетна карта

Анкетна_Карта_МИГ_ЕП-ГМ_2016

Водено от общностите местно развитие

Водено от общностите местно развитие Многофондово прилагане

ВОМР_ИнфоКонференция_27.11.2016г

Презентации във връзка с провеждане на публични обсъждания на стратегия на МИГ Елин Пелин - Горна Малина

1_Презентация ВОМР

2_Презентация ВОМР

3_Презентация ВОМР


Търсене