Горски фонд

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Горският фонд на община Елин Пелин заема 153 936 дка гори, в това число:

широколистни високостеблени - 150 319 дка 
иглолистни - 833 дка 
горски пасища - 758 дка 
ливади - 818 дка


Търсене