Климат

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Според климатичното райониране на България община Елин Пелин попада в южнобългарската умереноконтинентална област.

Разпределението на валежите подчертава типичния умереноконтинентален характер - със зимен минимум и вторичен минимум в края на лятото, а максимумът е в началото на лятото. Най-ниски са количествата на валежите в равнината - 547 мм/кв. м, а най-високи - в планинските части - 832 мм/кв. м. Валежите от сняг са в периода ноември-април.


Търсене