Декларации ЗПКОНПИ

Дата на публикуване: 23.04.2021 22:06
1. 197/28.04.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Десислава Пиперкова специалист "Екология"
2. 245/11.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Симеона Попгеоргиева секретар
3. 254/29.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Харалампиева инспектор "Екология"
4. 256/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Кирил Назъров младши ек. "УТ"
5. 261/30.06.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Румяна Атанасова специалист "ГРАО"
6. 264/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
7. 265/01.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ивана Григорова юрисконсулт
8. 266/13.07.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Цветанка Златанова н-ч. отдел Обшинска собственост
9. 267/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Милена Сергеева н-ч. отдел "ЕППП"
10. 269/03.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Пламен Павлов директор ОП "БКД-Елин Пелин"
11. 270/04.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Сашка Димитрова директор ДГ Зорница
12. 271/06.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Галя Младенова специалист "НОК"
13. 272/10.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
14. 273/17.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
15. 274/19.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Веселина Борисова директор ДГ "Детелинка"
16. 275/25.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Галя Младенова специалист "НОК"
17. 276/27.08.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Ваня Пенева ст. експерт "УТ"
18. 277/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
19. 278/01.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
20. 279/16.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Полина Илиева директор ДГ "Пчелица"
21. 280/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Таня Петрова ст. експерт счетоводство и ТРЗ
22. 281/12.10.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Теодора Здравкова специалист "Екология"
23. 282/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Любомир Венков юрисконсулт
24. 283/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Любомир Венков юрисконсулт
25. 284/18.09.2020г. Чл.35, ал.1, т.1 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
26. 285/04.11.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Емилиян Нягулов мл. експерт "ЕППП"
27. 286/10.12.2020г. Чл.35, ал.1, т.2 Теодора Здравкова специалист "Екология"
28. 288/04.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
29. 289/14.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Геновева Истилянова мл. експерт "ИСТ"
30. 290/18.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
31. 291/21.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Милка Нанова н-ч. отдел "ЕППП"
32. 292/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Мирела Тодорова кметски наместник
33. 294/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Константин Иванов юрисконсулт
34. 295/22.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
35. 296/23.01.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Иванка Борисова директор ДГ "Кокиче"
36. 297/01.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Елисавета Янкова АО на ОбС
37. 298/05.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Елисавета Янкова АО на ОбС
38. 299/16.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.1 Светлана Павлова главен счетоводител
39. 300/22.03.2021г. Чл.35, ал.1, т.2 Константин Иванов юрисконсулт
40. 293/29.01.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Мирела Тодорова кметски наместник
41. 268/14.07.2020г. чл.35 ал.1 т.2 Ивана Григорова юрисконсулт
42. 348/04.05.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Десислава Ковачева директор ДГ Здравец
43. 351/04.05.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Иван Бързаков н-ч отдел "ПО"
44. 361/04.06.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Ренета Денкова Секретар на ОБ Елин Пелин
45. 362/04.06.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Ренета Денкова Секретар на ОБ Елин Пелин
46. 373/05.07.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Блага Белухова н-ч. отдел "ЕППП"
47. 374/26.07.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Блага Белухова н-ч. отдел "ЕППП"
48. 375/15.09.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Петя Златилова гл. инспектор Екология
49. 376/17.09.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Петя Златилова гл. инспектор Екология
50. 377/15.10.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Николинка Георгиева ст. експерт "ЕППП"
51. 379/15.12.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Надя Гулева младши инспектор екология
52. 380/19.12.2021г. чл.35 ал.1 т.1 Димитър Статев гл. инспектор
53. 381/17.12.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Димитър Статев гл. инспектор
54. 382/20.12.2021г. чл.35 ал.1 т.2 Надя Гулева младши инспектор екология

383/10.02.2022г чл.35 ал.1, т. - Ива Андреева мл. експерт екология
384/10.02.2022г чл.35 ал.1, т. - Ива Андреева мл. експерт екология
385/15.02.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Георги Янакиев зам. кмет
387/21.02.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Ани Ангелова гл. специалист счетоводител
386/21.02.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Ани Ангелова гл. специалист счетоводител
388/05.04.2022г. чл.35 ал.1, т.1 - Нина Бориславова счетоводител
389/11.04.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Нина Бориславова счетоводител
390/03.05.2022г. чл.35 ал.1, т.2 - Александра Йорданва специалист касиер
391/05.05.2022г. чл.35 ал.1 т.2 - Александра Йорданова специалист касиер


378/15.11.2021г. чл.35 ал.1, т.2 - Николинка Георгиева ст. експерт ЕППП

397/15.05.2022г. чл.35 ал.1 т.2 - Иван Бързаков наместник отдел ПО
469/07.06.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Даниел Крумов - младши експерт

468/07.06.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Даниел Крумов - младши експерт

470/08.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Анита Киркова - младши експерт

471/08.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Анита Киркова - младши експерт

472/15.06.2022 чл.35 ал.1, т.1 - Иван Попов - инспектор екология

474/01.08.2022 чл.35 ал.1, т.2 - Иван Попов - инспектор екология

Наименование Брой тегления
D_chl35_al1_t1-468.pdf 187 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-468.pdf"
D_chl35_al1_t1-472.pdf 193 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-472.pdf"
D_chl35_al1_t2-469.pdf 193 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-469.pdf"
D_chl35_al1_t2-474.pdf 210 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-474.pdf"
D_chl35_al1_t1-470.pdf 189 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-470.pdf"
D_chl35_al1_t2-471.pdf 189 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-471.pdf"
D_chl35_al1_t2-397.pdf 506 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-397.pdf"
D_chl35_al1_t2-378.pdf 511 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-378.pdf"
D_chl35_al1_t2-387.pdf 586 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-387.pdf"
D_chl35_al1_t2-389.pdf 544 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-389.pdf"
D_chl35_al1_t1-384.pdf 589 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-384.pdf"
D_chl35_al1_t2-388.pdf 584 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-388.pdf"
D_chl35_al1_t1-383.pdf 546 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-383.pdf"
D_chl35_al1_t1-390.pdf 568 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-390.pdf"
D_chl35_al1_t1-385.pdf 665 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-385.pdf"
D_chl35_al1_t1-386.pdf 558 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-386.pdf"
D_chl35_al1_t1-388.pdf 555 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-388.pdf"
D_chl35_al1_t2-391.pdf 584 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-391.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 829 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 832 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t2-348.pdf 791 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-348.pdf"
D_chl35_al1_t1-380.pdf 850 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-380.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 712 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t1-379.pdf 827 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-379.pdf"
D_chl35_al1_t1-362.pdf 878 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-362.pdf"
D_chl35_al1_t1-377.pdf 743 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-377.pdf"
D_chl35_al1_t1-375.pdf 824 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-375.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 770 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 746 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-268.pdf 1025 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-268.pdf"
D_chl35_al1_t1-373.pdf 961 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-373.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 678 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 713 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 741 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 859 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 878 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 769 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 783 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 848 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-348.pdf 740 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-348.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 842 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t1-379.pdf 912 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-379.pdf"
D_chl35_al1_t2-268.pdf 808 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-268.pdf"
D_chl35_al1_t1-373.pdf 765 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-373.pdf"
D_chl35_al1_t1-375.pdf 744 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-375.pdf"
D_chl35_al1_t1-377.pdf 815 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-377.pdf"
D_chl35_al1_t1-380.pdf 794 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-380.pdf"
D_chl35_al1_t1-362.pdf 821 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-362.pdf"
D_chl35_al1_t2-393.pdf 728 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-393.pdf"
D_chl35_al1_t2-382.pdf 816 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-382.pdf"
D_chl35_al1_t2-381.pdf 802 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-381.pdf"
D_chl35_al1_t2-376.pdf 804 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-376.pdf"
D_chl35_al1_t2-361.pdf 776 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-361.pdf"
D_chl35_al1_t2-374.pdf 773 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-374.pdf"
D_chl35_al1_t2-351.pdf 772 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-351.pdf"
D_chl35_al1_t2-197.pdf 980 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-197.pdf"
D_chl35_al1_t2-179.pdf 838 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-179.pdf"
D_chl35_al1_t2-254.pdf 950 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-254.pdf"
D_chl35_al1_t2-245.pdf 965 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-245.pdf"
D_chl35_al1_t2-256.pdf 968 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-256.pdf"
D_chl35_al1_t2-267.pdf 951 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-267.pdf"
D_chl35_al1_t2-261.pdf 920 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-261.pdf"
D_chl35_al1_t2-270.pdf 953 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-270.pdf"
D_chl35_al1_t2-274.pdf 956 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-274.pdf"
D_chl35_al1_t2-275.pdf 942 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-275.pdf"
D_chl35_al1_t2-276.pdf 891 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-276.pdf"
D_chl35_al1_t2-280.pdf 927 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-280.pdf"
D_chl35_al1_t2-283.pdf 938 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-283.pdf"
D_chl35_al1_t2-285.pdf 894 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-285.pdf"
D_chl35_al1_t2-289.pdf 871 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-289.pdf"
D_chl35_al1_t2-286.pdf 981 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-286.pdf"
D_chl35_al1_t2-296.pdf 982 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-296.pdf"
D_chl35_al1_t2-291.pdf 900 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-291.pdf"
D_chl35_al1_t2-298.pdf 878 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-298.pdf"
D_chl35_al1_t2-297.pdf 845 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-297.pdf"
D_chl35_al1_t2-300.pdf 887 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t2-300.pdf"
D_chl35_al1_t1-264.pdf 1365 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-264.pdf"
D_chl35_al1_t1-265.pdf 961 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-265.pdf"
D_chl35_al1_t1-266.pdf 960 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-266.pdf"
D_chl35_al1_t1-269.pdf 1151 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-269.pdf"
D_chl35_al1_t1-272.pdf 951 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-272.pdf"
D_chl35_al1_t1-271.pdf 970 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-271.pdf"
D_chl35_al1_t1-273.pdf 1064 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-273.pdf"
D_chl35_al1_t1-278.pdf 894 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-278.pdf"
D_chl35_al1_t1-277.pdf 919 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-277.pdf"
D_chl35_al1_t1-282.pdf 928 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-282.pdf"
D_chl35_al1_t1-281.pdf 986 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-281.pdf"
D_chl35_al1_t1-290.pdf 937 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-290.pdf"
D_chl35_al1_t1-284.pdf 982 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-284.pdf"
D_chl35_al1_t1-288.pdf 936 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-288.pdf"
D_chl35_al1_t1-294.pdf 949 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-294.pdf"
D_chl35_al1_t1-295.pdf 953 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-295.pdf"
D_chl35_al1_t1-292.pdf 982 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-292.pdf"
D_chl35_al1_t1-299.pdf 949 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-299.pdf"
D_chl35_al1_t1-297.pdf 977 Изтегли документ с име "D_chl35_al1_t1-297.pdf"

Търсене