Банкови сметки

Дата на публикуване: 20.09.2016 13:04

Банкови сметки за плащане на местни данъци и такси

Уведомяваме Ви, че от 04.03.2015 г. Община Елин Пелин има нова приходна банкова сметка към „Общинска банка“ АД, по която ще бъдат събирани дължимите вноски за местни данъци и такси:

IBAN: BG 18 SOMB 9130 84 5832 8544 
BIC: SOMBBGSF

Кодове за вид плащане:
441400 – патентен данък
442100 – данък върху недвижимите имоти + лихва
442300 – данък върху превозните средства + лихва
442400 – такса битови отпадъци + лихва
442500 – данък при придобиване на имущество


Търсене