План за развитие03.03.2007
Община Елин Пелин се намира в непосредствена близост до София, столицата на Република България, и това е един от основните фактори, предопределил нейното развитие през последните години. Естественото развитие на града София и постепенното му разрастване като територия превръща някога самостоятелната община в елемент от метрополията на "голяма" София, и е естествено развитието на общината да ...

Търсене