Информация за бежанци от Украйна


13.04.2022
Публикуваме информация относно видовете регистрация на лицата, пристигащи от Украйна, получена от областния управител на Софийска област г-н Иван Иванов, с оглед правилното регистриране на лицата и възможност хотелиерите да получат дължимите им суми.


14.03.2022
На 28 февруари 2022 г. в село Елешница стартира кампания за набиране на дрехи, хранителни продукти и други артикули, предназначени за населението в Украйна и за бежанците от войната. Инициативата за хуманитарната помощ е от семейство Уляна и Явор Манолови от с. Елешница, а кметство Елешница става събирателен пункт за даренията на жителите от общината.


Търсене