Административни услуги "Местни данъци и такси"

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41
Административни услуги "Местни данъци и такси"
НомерИмеИнформация
Услуга 2014Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данъкинформация
Услуга 2071Издаване на удостоверение за декларирани данниинформация
Услуга 2124Издаване на копие от подадена данъчна декларацияинформация
Услуга 2393Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строежинформация
Услуга 2396Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителствоинформация
Услуга 2395Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползванеинформация
Услуга 2091Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствоинформация
Услуга 2131Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средстваинформация
Услуга 1998Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и таксиинформация
Услуга 2126Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбинаинформация
Услуга 2834Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задълженияинформация

Търсене