Административни услуги "Кадастър"

Дата на публикуване: 05.02.2021 08:39
Административни услуги "Кадастър"
НомерИмеИнформация
Услуга 2118Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистъринформация
Услуга 2119Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройствоинформация
Услуга 2120Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален планинформация
Услуга 2099Справки (устни и писмени) от кадастъраинформация

Търсене