На вниманието на г-н Попов: На основание §4, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.129, ал.2 и чл. 129, ал.5 от ЗУТ, че по заявление с вх. № УТ2_20-2527/24.01.2022г. е издадена заповед ТС-612/02.06.2022г. на Кмета на Община Елин Пелин за одобряване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор по КККР №52012.962.1004, находящ се в местност „Милковица“, в.з. „Побит камък“, Община Елин Пелин

Дата на публикуване: 03.08.2022 14:08

Наименование Брой тегления
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 8 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf"
ПУП - ПЗ.pdf 11 Изтегли документ с име "ПУП - ПЗ.pdf"

Търсене