На вниманието на г-н Вълов: На основание §4, ал. 2 от ЗУТ във връзка с чл.128, ал.3 от ЗУТ в изпълнението на чл. 131 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че по заявление с вх. рег. № УТ2_20-2554/21.03.2022г. е внесен за процедиране проект ПУП-ИПРЗ за разделянето на УПИ XIX-023688 – „за Жилищно строителство“ (ПИ с идентификатор по КККР №52012.23.777), кв. 23, с. Нови хан, община Елин Пелин

Дата на публикуване: 03.08.2022 13:52

Наименование Брой тегления
ПУП - ИПРЗ.pdf 6 Изтегли документ с име "ПУП - ИПРЗ.pdf"
УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf 2 Изтегли документ с име "УВЕДОМЛЕНИЕ.pdf"

Търсене