Наредба за управление на общинските пътища, изменена и допълнена съгласно Решение № 857 по Протокол №40 от 25.07.2022г. на ОбС-ЕП


Наименование Брой тегления
2. Наредба за управление на общинските пътища, изм. и доп. с Реш.№857 от 25.07.22г..pdf 44 Изтегли документ с име "2. Наредба за управление на общинските пътища, изм. и доп. с Реш.№857 от 25.07.22г..pdf"

Търсене