Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Елин Пелин, изменена съгласно Решение № 856 по Протокол №40 от 25.07.2022г. на ОбС-ЕП


Наименование Брой тегления
4.Наредба_№1 ,изм. и доп. съгл. Реш. №856 по Протокол №40 от 25.07.2022г. на ОбС-ЕП.pdf 76 Изтегли документ с име "4.Наредба_№1 ,изм. и доп. съгл. Реш. №856 по Протокол №40 от 25.07.2022г. на ОбС-ЕП.pdf"

Търсене