Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №1182/18.04.2019 г. на ОбСЕП, изменен съгласно Решение №221 от 01.03.2022 г. на АССО по адм. дело №1288/2021 г.


Наименование Брой тегления
5.ПОДОбСЕПНКВОА_изменен_съгл._Реш.№221 от 01.03.2022г. на АССО.pdf 94 Изтегли документ с име "5.ПОДОбСЕПНКВОА_изменен_съгл._Реш.№221 от 01.03.2022г. на АССО.pdf"

Търсене