Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, изменен и допълнен с Решение №392 по Протокол №23 от 26.03.2021 г.


Наименование Брой тегления
ПОДОбСЕПНКВОА_изменен_с_Реш.№392_от_26.03.2021.pdf 376 Изтегли документ с име "ПОДОбСЕПНКВОА_изменен_с_Реш.№392_от_26.03.2021.pdf"

Търсене