Доклад и мотиви относно изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Елин Пелин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, приет с Решение №1182/18.04.2019г. на ОбСЕП; изм. с Решение №103/26.03.2020г. на ОбСЕП; изм. и допълнен с Решение №147/27.04.2020г. на ОбСЕП

Дата на публикуване: 22.02.2021 16:00

Наименование Брой тегления
Доклад и мотиви.pdf 670 Изтегли документ с име "Доклад и мотиви.pdf"

Търсене