ТАКСИ


Наименование Брой тегления
Приложение №2 към Наредба №2 за адм. на местните такси и цени на услуги, съгл. Решение №295 по Протокол №16 от 26.11.2020 г. на ОбСЕП.pdf 900 Изтегли документ с име "Приложение №2 към Наредба №2 за адм. на местните такси и цени на услуги, съгл. Решение №295 по Протокол №16 от 26.11.2020 г. на ОбСЕП.pdf"

Търсене