Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство

Дата на публикуване: 28.03.2022 11:41

  1. Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - Текуща страница
  2. Справки (устни и писмени) от кадастъра
  3. Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план
  4. Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

Търсене