Добре дошли

Новини


22.10.2021
От 25.10.2021 г. /понеделник/ се преустановяват присъствените учебни занятия в общинските училища. Всички ученици от 1 до 12 клас преминават в обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ в изпълнение на т. 3 от Заповед №РД 09-3660 от 21.10.2021 г. на МОН.

22.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

22.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост" №1.

22.10.2021
Община Елин Пелин предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на е-mаil адрес: kmet.elinpelin@gmail.com или в деловодството на Община Елин Пелин, пл. „Независимост” №1.

21.10.2021
Във връзка с постъпили множество сигнали от граждани за компроментирана пътна настилка, опасна за всички преминаващи в много натоварен участък, както и след редица подадени сигнали до АПИ, Община Елин Пелин предприе спешни мерки, извън своята юрисдикция, за запълване на част от дупките на изхода на гр. Елин Пелин, за което кметът ще понесе отговорност.